ЛНУ ім.І.Франка
English version  
 
 

МАГІСТРАТУРА АСПІРАНТУРА

 
Головне меню
Головна сторінка Iсторiя та сьогодення Керiвництво Кафедри Лабораторії Магiстратура Аспiрантура Виховна робота Абітурієнтові Наукові видання Рада молодих вчених Прес-служба Iнститут екологiї iнформацiї Творчий доробок студентів Асоціація випускників факультету журналістики
 

магiстратурa

Набiр в магiстратуру здiйснюється за спецiальнiстю "Журналiстика".
  Обов'язковi курси:
 • Концепцiя сучасної газети.
 • Проблеми дослiдження iсторiї української журналiстики.
 • Свiтовий iнформацiйний порядок.
 • Сучаснi тенденцiї журналiстики та засобiв масової комунiкацiї.
  Курси на вибiр:
 • Культурологiчнi аспекти масової комунiкацiї.
 • Проблемнi питання стилiстики української мови.
 • Сучасне телебачення i радiомовлення: становлення,розвиток, функцiонування.
 • Реклама i зв'язки з громадськiстю.
 • Європейська молодiжна субкультура.
 • Нацiональна безпека України i преса.
 • Сучасна зарубiжна преса.
 • Новi iнформацiйнi технологiї.

Аспiрантура

До аспірантури на факультеті приймають за спеціальністю 27.00.04 – теорія та історія журналістики (соціальна комунікація).