EN UAГоловна сторінка
Члени Ради
На замітку науковцеві
Наукова діяльність
Конференції, ґранти, проекти
Подорожні нотатки науковця
Фотогалерея


        Раду молодих вчених створено 11 лютого 2010 року.

                                                                                              Наші контакти:
                                                                факультет журналістики (ауд. 204),
                                                                           вул. Генерала Чупринки, 49
                                                                                                м. Львів, 79044
                                                                                 e-mail: radajourn@ukr.net

ПОЛОЖЕННЯ
про Раду молодих вчених факультету журналістики
Львівського національного
університету імені Івана Франка

      1.  Рада  молодих  вчених  є  структурним   підрозділом   факультету
журналістики.  До неї  входять молоді науковці  віком до 35 років.  Рада
молодих   вчених   діє   згідно   з   чинним   законодавством,   Статутом
Львівського  національного  університету  імені  Івана  Франка  та   цим
Положенням і функціонує на громадських засадах.

      2.  Мета  Ради  молодих  вчених   –   усебічно   сприяти   розвиткові  
наукового і  творчого  потенціалу  аспірантів, здобувачів і т. д.

      3.  Завдання Ради:
      3.1. Створити  базу  даних  про  молодих  науковців,  у  якій  подати
відомості  про біографію,  освіту,  наукові інтереси,  професійні здобутки;
      3.2. Інформувати  про всеукраїнські,  міжнародні  науково-практичні
конференції, семінари, круглі столи, а також про  різноманітні  стипендії,
ґранти,  проекти,  тренінги  для  того,  щоб  залучати  молодь  до  участі
в них;
      3.3. Брати активну  участь у науковому житті факультету:  ініціювати,
організовувати    і    проводити   конференції,   круглі    столи,   семінари,
допомагати   у   виданні  науково-довідкової   літератури  факультету;
      3.4. Ознайомлювати    з     інформацією      «Бюлетня   ВАК»     щодо
написання    й    захисту     наукових     робіт:    статей,     кандидатських,
докторських   дисертацій  тощо;
      3.5. Повідомляти  про  цікаві  книжкові новинки,  які  будуть корисні
для наукової діяльності молодих вчених;
      3.6. Висловлювати    пропозиції    Вченій   Раді     факультету    щодо
участі  молодих науковців у конкурсах на заміщення вакантних посад;
      3.7. Вносити  пропозиції   до  профспілкового   комітету   факультету
й   університету   про    надання    оздоровчих    путівок,     матеріальної
допомоги молодим науковцям;
      3.8. Представляти    позиції    молодих    науковців    у   Вченій   Раді
факультету;
      3.9. Співпрацювати  з  подібними   радами   різних   вишів   України
для налагодження обміну молодими науковцями;
      3.10. Проводити    щомісячні    засідання    Ради    молодих    вчених
для активної реалізації різномінітних науково-професійних проектів;
      3.11. Тісно  співпрацювати  з  Прес-службою  факультету  журналіс-
тики:   обмінюватися    інформацією    про   його    науково-педагогічну
діяльність;

      4. Члени Ради молодих вчених мають право:
      4.1. Брати участь в обговоренні діяльності Ради молодих вчених;
      4.2. Обирати   керівний   склад   Ради  молодих  вчених   і   входити
до нього;
      4.3. Припиняти  членство  в Раді  молодих вчених на підставі заяви
про добровільну відмову;
      4.4. Користуватися    інформаційними   ресурсами   Ради    молодих
вчених та отримувати науково-методичну допомогу.

      5. Члени Ради зобов'язані:
      5.1. Дотримуватися  Положення  про  Раду молодих вчених.  У  разі
невиконання їх розглядати питання про припинення членства;
      5.2. Брати участь  у науковій та організаційній роботі  Ради молодих
вчених.


Головна сторінка  |  Члени Ради  |  На замітку науковцеві  |  Наукова діяльність  |  Конференції, ґранти, проекти
 Подорожні нотатки науковця  |  Фотогалерея |  Факультет журналістики