ЛНУ ім.І.Франка
English version  
 
 

НОВИНИ ФАКУЛЬТЕТУ

 
Головне меню
Головна сторінка Iсторiя та сьогодення Керiвництво Кафедри Лабораторії Магiстратура Аспiрантура Наукові видання Рада молодих вчених Прес-служба Iнститут екологiї iнформацiї Творчий доробок студентів
 


 

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет журналістики

Національна спілка журналістів України

 

Вельмишановні колеги!

 

Запрошуємо Вас узяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасна українська журналістика і виклики ХХІ ст.», присвяченій 80-річчю від дня народження заслуженого професора ЛНУ імені Івана Франка Володимира Йосиповича Здоровеги, що відбудеться 15-16 жовтня 2010 року.

 

Основна проблематика конференції:

 • наукова діяльність В. Здоровеги у контексті українського журналістикознавства другої половини ХХ ст.;

 • сучасні ЗМІ: проблеми, тенденції, перспективи;

 • історія української журналістики: актуальність і методологічні засади дослідження;

 • масове комунікування: мова, текст, гіпертекст;

 • світоглядна публіцистика у контексті глобалізаційних процесів;

 • ЗМІ і проблеми формування українського національного інформаційного простору;

 • електронні ЗМІ: виклики часу

 • сучасні комунікаційні технології;

 • правовий аспект діяльності ЗМІ;

 • ЗМІ і реклама;

 • свобода слова і моральна відповідальність журналіста;

 • понятійний апарат сучасної теорії комунікації;

 • актуальні проблеми медіаосвіти;

 • редагування і видавнича діяльність;

 • український державницький дискурс і ЗМІ;

 • особистість у журналістиці;

 • спогади про В. Здоровегу.

Мова конференції – українська

Для участі в конференції потрібно до 15 травня 2010 року надіслати текст виступу за адресою: 79044, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 49, факультет журналістики, електронна адреса sinichichgalina@rambler.ru

Матеріали конференції будуть опубліковані у спеціальному збірнику до початку конференції.

 

Вимоги до оформлення тексту виступів:

Обсяг публікації – 5-7 сторінок формату А4.

Текстовий редактор Microsoft Word.

Шрифт – Times New Roman, кегль – 14.

Інтервал – 1,5.

Якщо у виступі є посилання, то в тексті вони зазначаються у квадратних дужках і через кому – сторінка цитати (напр., [13, с. 21]); список посилань подається після тексту публікації і формується не за алфавітом, а за черговістю використання того чи іншого джерела; оформляється цей список згідно із чинними вимогами.

 

Текст виступу подається у такій послідовності:

 • інформація про автора статті (прізвище, ім’я, посада, науковий ступінь або вчене звання);

 • назва виступу;

 • текст виступу;

 • список використаної літератури.

Оргкомітет просить вказати номер службового (або домашнього) і мобільного телефонів (або e-mail); вказати на потребу у забезпеченні готелем.

 

За довідками звертатися:

— завідувач кафедри української преси проф. Кость Степан Андрійович (тел. 2-394-223, моб. 097-520-11-07);

— асистент кафедри української преси Синичич Галина Володимирівна (тел. 2-394-192, моб. 096-591-41-17).

 

Примітка: Витрати за проїзд, харчування і проживання – коштом учасників конференції.

Оргкомітет.