ЛНУ ім.І.Франка
English version  
 
 

НОВИНИ ФАКУЛЬТЕТУ

 
Головне меню
Головна сторінка Iсторiя  та сьогодення Керiвництво Кафедри Лабораторії Магiстратура Аспiрантура Виховна робота Абітурієнтові Наукові видання Рада молодих вчених Прес-служба Iнститут екологiї  iнформацiї Творчий доробок студентів
 
Наші друзі
 

 
 


 

ГОЛОВНА ПОДІЯ У ЖИТТІ АСОЦІАЦІЇ

З’їзд Асоціації випускників факультету журналістики відбувся 25 квітня. У ньому взяли участь 83 учасники – випускники факультету від «старійшин», які закінчили факультет понад 30 років тому, до «молодняка» (до 5 років). Молодих випускників, щоправда, було значно менше, ніж старших. Очевидно, розуміння потреби обєднуватися до випускників приходить з роками. З’їзд проходив у рамках відзначення 60-річчя факультету.

Випускник 1977 р., голова ревізійної комісії Асоціації, декан факультету Михайло Присяжний, випускник 1987 року, член опікунської ради, керівник Держтелерадіо Олег Наливайко, випускник 1981 року,  голова опікунської ради Степан Курпіль, Генеральний директор ПАТ «Видавничий дім «Високий замок»», випускник 1974 р., лауреат Національної премії ім. Т.Шевченка і президент видавничого підприємства «Світло й Тінь» Василь Пилип’юк, випускниця 2004 р., ведуча новин на телеканалі 24, інші виступаючі говорили про вклад факультету в українську журналістику. А він значний. Серед випускників факультету – шість лауреатів Національної премії ім. Т. Шевченка, стільки ж народних депутатів Верховної Ради різних скликань, десятки Заслужених журналістів України; перед відкриттям з’їзду його організатори презентували виставку книжок випускників факультету, а це сотні видань:  публіцистика, проза, поезія, фотомистецтво. Мова також йшла про шляхи підвищення ефективності викладання на факультеті. Учасники зїзду говорили про необхідність посилювати практичну підготовку, вивчення іноземних мов, пропонували влаштовувати для студентів майстер-класи з відомими випускниками факультету.

З’їзд заснував іменну стипендію Асоціації для студентів факультету (стипендіатів визначить факультетська студрада), прийняв у почесні члени Асоціації багаторічного виклададача факультету Олександру Антонівну Сербенську. З ініціативи випускника факультету 1975р., директора видавництва «Дніпро» Володимира Барни розпочато роботу над Енциклопедією факультету й виданням «100 видатних випускників факультету». Символічний розмір річного внеску члена Асоціації 54 грн. (факультет засновано у 1954р.) вирішено зберегти.

У ході зїзду презентовано книжку «Про далеке і близьке. Спогади та роздуми випускників про факультет журналістики ЛНУ ім. І.Франка». Вона побачила світ завдяки безоплатній роботі членів асоціації Марії Ріпей (літературне редагування), Ігореві Полянському (комп’ютерна верстка), Ігореві Паславському (підготовка до друку), а також спонсорам – Богданові Загайському, Петрові Лічману, Петрові Парипі, Ігореві Починку та  газетам, які вони очолюють, а також Богданові Балковому, Степанові Курпілю та Олегові Наливайку.

Зїзд обрав керівні органи Асоціації.

 

Керівні органи асоціації

Правління асоціації

Ігор Лубкович – голова правління lubkovyc@ukr.net

Михайло Батіг – керівник групи старійшин (закінчили факультет 30 і більше років тому)  batmi@ukr.net

Богдан Балковий – керівник групи достойників (20-29 років) bbi@wz.lviv.ua

Юліанна Кандя – керівник групи фахівців (10-19 років)  kandya@yandex.ru

Ярослав Табінський – керівник групи молоді (5-9 років)  yarkoslav@gmail.com

Христина Горобець – керівник групи молодняка (до 5 років) 1504km@gmail.com

Степан Курпіль – голова опікунської ради kurpil348@gmail.com

Михайло Присяжний –  голова ревізійної комісії  journft@franko.lviv.ua

 

 

Опікунська рада

Степан Курпіль – голова ради kurpil348@gmail.com

Богдан Загайський 

Олег Наливайко

Василь Пилип’юк 

Михайло Хвойницький

Ревізійна комісія

Михайло Присяжний – голова комісії journft@franko.lviv.ua

Анатолій Капелюшний

Борис Потятиник

 

 

 

Довідка:

       Членом Асоціації може бути випускник, або викладач факультету, який визнає статут, Кодекс честі члена Асоціації та сплачує членські 

 

 

КОДЕКС ЧЕСТI ЧЛЕНА АСОЦIАЦІЇ

 

Член Асоцiацiї визнає, всiляко пiдтримує i примножує добре iм'я факультету, його значення у становленнi i розвитку сучасної української журналістики.

Головний обов'язок члена Асоцiацiї у професiйнiй журналiстськiй роботi сприяти забезпеченню громадян оперативною та об'єктивною iнформацiєю. Член Асоцiацiї у своїх публiкацiях уникає неповноти або неточностi iнформацiї, якi могли б завдати моральної шкоди честi та гiдностi людини. Член Асоцiацiї поважає осiб, якi надають йому iнформацiю, не розголошує її джерел, за винятком вимоги суду.

Моральний обов'язок члена Асоцiацiї – пiдтримувати кopeктнi стосунки з колегами по Асоцiацiї та iншими професiйними журналiстами, допомагати їм у вирiшеннi професiйних проблем, виявляти солiдарнiсть з ними, коли вони зазнають утискiв та гонiнь, а також допомагати у фаховому становленні молодих журналістів, зокрема студентів альма-матер.

Звання члена Асоцiацiї нecумісне з:

∙  пiдготовкою для ЗМI брехливої iнформацiї;

∙  з одержанням платнi за поширення такої iнформацiї, або за приховування достовiрної;

∙  образою нацiональних, расових, етичних та релiгiйних поглядiв i почуттiв людей, пiдтримкою екстремiзму та тероризму;

∙  частковим чи повним привласненням чужих текстів, думок і творів, матеріалів.

Якщо ж член Асоцiацiї не зумисне оприлюднює неправдиву iнформацiю, в якiй перекрученi факти або ж завдано образ людинi, він зобов'язується у тому ж ЗМI визнати свою провину шляхом вибачення i виправлення помилок.

∙  сприяти змiцненню авторитету Асоцiацiї та факультету;

∙  виконувати рiшення та розпорядження opraнів управлiння Асоцiацiї, прийнятi у межах їх компетенцiї;

∙  не завдавати шкоди авторитету та майну Асоцiацiї;

Припинення членства в Асоцiацiї здiйснюється:

∙ за iнiцiативою члена на пiдставi письмової заяви;

∙ за iнiцiативою Правлiння Асоцiацiї, якщо дiяльнiсть членiв визнана такою, що суперечить Статуту Асоцiацiї, або шкодить Асоцiацiї чи ії авторитету, а також у випадку порушення ним Кодексу честi члена Асоцiацiї.

Члени Асоцiацiї не мають права вимагати повернення внесків, майна та iнших цiнностей, що переданi Асоцiацiї для здiйснення статутних цiлей та завдань, крім тих, що переданi тимчасово в користування, оренду, в якостi позики тощо.

 р/р Асоціації в Ощадбанку 26003301268151   МФО 325796    ЗКПО 35775491