ЛНУ ім.І.Франка
English version  
 
 

НОВИНИ ФАКУЛЬТЕТУ

 
Головне меню
Головна сторінка Iсторiя  та сьогодення Керiвництво Кафедри Лабораторії Магiстратура Аспiрантура Виховна робота Абітурієнтові Наукові видання Рада молодих вчених Прес-служба Iнститут екологiї  iнформацiї

Творчий доробок студентів


«Аксіологія преси: політична домінанта»

Посібник «Аксіологія преси: політична домінанта» призначений не лише для студентів спеціалізації «Журналістика», а й має прикладне значення для студентів-політологів вищих навчальних закладів, академічних установ. Книга містить п’ять розділів: «Сучасний інформаційний простір: пошуки концепції», «Парадигма національності та ментальнісна складова функціонування періодики», «Ідеологічна складова функціонування ЗМІ: ракурс лібералізму (неолібералізму)», «Державницько-національні ідеології (праві) в системі періодичних видань України», «Концептуальна першооснова розвитку преси – національна ідея», а також тести для іспиту, теми рефератів, додаткові завдання, предметний покажчик та додаток «Ідеологічні партикуляризми журналу «Напрям» (1991-1996)». Кандидат політичних наук, доцент Володимир Лернатович вперше  розглянув політику і ЗМІ як конвергентні поняття, синтезував політологію з теорією преси. Автор запропонував комплексний підхід до вивчення суспільних явищ крізь призму ЗМІ, розглянув важливі аспект політичної аксіології преси: національну ідею, безпеку інформаційного простору, ідеологію ЗМІ, політичну культуру, ідеологічну резистентність, християнську домінанту. Книга цікава не лише для студентів-журналістів та науковців, а й для журналістів-практиків.