ЛНУ ім.І.Франка
English version  
 
 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ

 
Головне меню
Головна сторінка Iсторiя  та сьогодення Керiвництво Кафедри Лабораторії Магiстратура Аспiрантура Виховна робота Абітурієнтові Наукові видання Рада молодих вчених Прес-служба Iнститут екологiї  iнформацiї Творчий доробок студентів
Наші друзі
 
 


 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Львівський національний університет імені Івана Франка

 

Програма творчого конкурсу для абітурієнтів

факультету журналістики

 Напрям підготовки 6.030301 «Журналістика»

2013 рік

 

ЗАГАЛЬНІ ЗАУВАГИ

Творчий конкурс проводиться після завершення прийому документів абітурієнтів, які виявили бажання навчатися на факультеті журналістики  Університету. Вступники на денне і заочне відділення факультету разом із документами подають власні творчі доробки. Їх складають журналістські матеріали, опубліковані у друкованих медіа, передані по радіо чи телебаченню, вміщені в інтернет-виданнях. Кожен матеріал із вказаною датою опублікування, виходу в ефір чи розміщення в мережі має бути засвідчений підписом керівника мас-медіа та печаткою. Творчий доробок подається в окремій папці.

 

організація творчого конкурсу

Конкурс проводиться у два етапи.

Перший етап – оцінювання поданих попередньо власних творчих доробків абітурієнтів.

Творчі роботи оцінює комісія, яка складається із представників деканату, кафедр факультету журналістики, а також представників засобів масової інформації (за згодою) і затверджується Ректором Університету.

Другий етап – написання самостійної творчої журналістської праці. Він передбачає аудиторну роботу. Абітурієнти заздалегідь знайомляться із орієнтовним переліком тем, що стосуються культури, суспільного життя країни,  економіки, екології, політики тощо. Упродовж двох годин вступники пишуть творчу роботу на одну із запропонованих комісією тем. Творчі роботи абітурієнти можуть писати у жанрі статті, коментаря, есе, інтерв’ю тощо.

Результати творчого конкурсу за участю всіх членів комісії підсумовуються, заносяться у відомість, яку підписують голова та члени комісії, та оголошуються не пізніше наступного дня.

Результати творчого конкурсу враховуються для вступників як на денну, так і на заочну форми навчання.

Абітурієнти, які не мають власного творчого доробку, отримують за перший етап нуль балів і  допускаються до другого етапу конкурсу.

 

шкала і параметри оцінювання ТВОРЧОГО конкурсу

Кожен абітурієнт, який бере участь у конкурсі, має змогу набрати максимально 200 балів. Нарахування балів проводиться від 100 до 200. Якщо за результатами двох етапів набрано менше ніж 124 бали, вступник до участі в конкурсі сертифікатів не допускається.

Творча робота вступника оцінюється за такими якісними параметрами:

Перший етап:

1. Кількість публікацій  – 1 – 5 балів

2. Жанрове розмаїття доробку – 0 – 5 балів;

3. Актуальність порушуваних проблем – 0 – 5 балів;

4. Аргументованість публікацій – 0 – 5 балів;

5. Авторська позиція – 0 – 5 балів.

Сукупно за поданий творчий доробок вступник може отримати 25 балів.

Публікація, у якій встановлено факт плагіату, анулюється і не оцінюється весь творчий доробок.

  Другий етап:

1. Жанрове і структурно-графічне вирішення – 0 – 15 балів.

Жанрове вирішення – 0-5 балів.

Влучність заголовків – 0-5 балів.

Наявність композиційних акцентів – 0-5 балів.

2. Фактологічна основа – 0 – 15 балів.

Наявність фактів – 0-5 балів.

Точність відтворення фактів – 0-5 балів.

Повнота відтворення фактів – 0-5 балів.

3. Тематично-змістове наповнення та композиція 0 – 15 балів.

Повнота розкриття теми – 0-5 балів.

Логічна мотивованість композиції – 0-5 балів.

Оригінальність авторського задуму – 0-5 балів.

4. Мовностилістична культура 0 – 30 балів.

Умотивованість використання виражальних засобів мови – 0-10 балів.

Дотримання орфографічних і пунктуаційних норм – 0-10 балів.

Лексико-стилістична грамотність – 0-10 балів.

Таким чином, під час другого етапу вступник може набрати максимально 75 балів.

 

організація роботи комісії

Комісія з проведення творчого конкурсу затверджується Головою приймальної комісії Університету. Кожен її член заповнює індивідуальні картки за прийнятою шкалою і параметрами оцінювання творчого конкурсу. Результати підсумовують і ділять на кількість членів комісії. У такий спосіб комісія виводить середнє арифметичне число балів, яке заокруглюється до десятих часток бала і вноситься в екзаменаційну відомість, засвідчену головою та членами комісії.

 

 

Затверджено на засіданні приймальної комісії

(протокол № 9 від  25 лютого 2013 р.)

 

 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕМ ТВОРЧИХ РОБІТ

на ІІ етап творчого конкурсу

для абітурієнтів факультету журналістики.

Вступ 2013 року.

 

1. Від великого до смішного один крок.

2. І вражою злою кров’ю

Волю окропіте (Тарас Шевченко).

3. Як тіло без духу мертве, так і віра без діла мертва (Євангеліє).

4. Де згода в сімействі,

Де мир і тишина,

Щасливі там люди

Блаженна сторона (І.П.Котляревський)

5. Вставай, хто живий, в кого думка повстала!

Година для праці настала! (Леся Українка).

6. Викинути ідола в Дніпро.

7. І чужому научайтесь,

Й свого не цурайтесь. (Тарас Шевченко)

8. Кайдани порвіте… (Тарас Шевченко)

9. Карфаген повинен бути зруйнований (Катон Старший, 234-149 до н.е.)

10. Крапля камінь точить (Овідій, 43 до н.е. − 18 н.е.)

11. Краще пізно, ніж ніколи

12. Легше верблюдові пройти крізь голчане вухо, ніж багатому

увійти в царство небесне (Євангеліє)

13. Лиш боротись – значить жить! (Іван Франко)

14. Мужицька правда є колюча,

А панська на всі боки гнуча… (Іван Котляревський)

15. Наша дума, наша пісня

Не вмре, не загине… (Тарас Шевченко)

16. Не можна двічі увійти у ту саму річку (Геракліт з Ефеса)

17. Не одним хлібом живе людина

18. Нове життя нового прагне слова (Максим Рильський)

19. Пізнай самого себе (напис на храмі Аполлона в Дельфах)

20. Правду говори вчасно і невчасно

21. У нас нема зерна неправди за собою (Тарас Шевченко)

22. У ріднім краю навіть дим солодкий (Гомер)

23. Як я працюю над книгою?

24. Моє бачення культурної програми Євро-2012

25. Які орієнтири життя молоді Заходу варті наслідування в Україні?

26. Чорнобиль, Фукусіма – урок для сучасної цивілізації

27. Телебачення – вікно у великий світ.

28. Споконвіку було Слово.

29. О рідне слово, що без тебе я?!

30. Вертайтесь до своєї мови, мої засліплені братове (Дмитро Павличко)

31. Журналістика – моє покликання.

32. Мій вибір – журналістика.

33. Свобода слова і відповідальність за слово.

34. Моральність й аморальність в журналістиці.

35. Моя перша вчителька (вчитель).

36. Журналістика – це література факту.

37. Перед словом усі рівні (П.Мовчан)

38. Найглибша істина розквітає лише з найглибшої любові (Г.Гейне).

39. Правда завжди відважна (Ч.Діккенс)

40. Корінь навчання гіркий, а плід його солодкий.

41. Людина, байдужа до рідної мови, - дикун (К.Паустовський)

42. У щастя людського два рівних є крила: троянди й виноград, красиве

і корисне (М.Рильський)

43. Як хто посіє в юності, так і пожне в старості (Г.Сковорода)

44. Чи й справді необхідно, щоб жінка була мужня (Л.Костенко)