ЛНУ ім.І.Франка
English version  
 
 

КАФЕДРИ

 
Головне меню
Головна сторінка Iсторiя  та сьогодення Керiвництво Кафедри Лабораторії Магiстратура Аспiрантура Виховна робота Абітурієнтові Наукові видання Рада молодих вчених Прес-служба Iнститут екологiї  iнформацiї Творчий доробок студентів Асоціація випускників факультету журналістики
Наші друзі
 
 

Асоціація випускників факультету журналістики


 

 

 

Новини


«Будьмо дужі!»

 

 

З’їзд Асоціації випускників факультету журналістики ЛНУ ім І. Франка відбувся 1 жовтня. Цього разу зібралося досить мало членів Асоціації – заледве 25 чоловік. З них «молодняка» (тих, які закінчили факультет не більше, як 5 років тому) і «молоді» (5-9) років – буквально одиниці. Очевидно, справді потреба обєднуватися відчувається з часом. Або ж її попросту нема. І все ж випускник факультету, а зараз відповідальний секретар Львівської організації НСЖУ Ярослав Климович, і випускник 1966 р. Василь Лизанчук, ряд інших членів Асоціації під час виступів наголошували на необхідності активізувати роботу Правління Асоціації, зокрема керівників груп. І спонукати їх до такої активізації повинні передусім рядові члени Асоціації.

         Мова йшла також про необхідність створити первинні групи Асоціації в районах та областях, про необхідність усвідомлювати, що одержані на факультеті знання та навички є базою, поштовхом до професійного зростання у журналістиці (цікаво, що курс, серед випускників якого найбільше Заслужених журналістів України, а це випуск 1975 р., був найбільше представлений на з’їзді).

        Та чи не найголовніший висновок з дискусій на з’їзді полягає в необхідності активної співпраці Асоціації зі Спілкою журналістів України, іншими громадськими орґанізаціями і, звичайно ж, з рідним факультетом журналістики.

        Почесний член Асоціації професор кафедри радіомовлення і телебачення факультету Олександра Антонівна Сербенська побажала своїм молодшим колегам: «Будьте дужі!» (тобто сильні, здорові, розумні).

       На з’їзді виступив й акапельно заспівав випускник факультету Заслужений артист України Віталій Козловський.

       З
їзд обрав керівні органи Асоціації.  

Керівні органи асоціації

Правління асоціації

Ігор Лубкович – голова правління lubkovyc@ukr.net

Михайло Батіг – керівник групи старійшин (закінчили факультет 30 і більше років тому)  batmi@ukr.net

Богдан Балковий – керівник групи достойників (20-29 років) bbi@wz.lviv.ua

Юліанна Кандя – керівник групи фахівців (10-19 років)  kandya@yandex.ru

Христина Горобець – керівник групи молоді (5-9 років)  1504km@gmail.com

Оксана Маруняк – керівник групи молодняка (до 5 років) super.ksenka@gmail.com.

Василь Пилип'юк – голова опікунської ради svitloitin@gmail.com

Михайло Присяжний –  голова ревізійної комісії  journft@franko.lviv.ua

 

 

 

 

Довідка:

       Членом Асоціації може бути випускник, або викладач факультету, який визнає статут, Кодекс честі члена Асоціації та сплачує членські 

 

 

КОДЕКС ЧЕСТI ЧЛЕНА АСОЦIАЦІЇ

 

Член Асоцiацiї визнає, всiляко пiдтримує i примножує добре iм'я факультету, його значення у становленнi i розвитку сучасної української журналістики.

Головний обов'язок члена Асоцiацiї у професiйнiй журналiстськiй роботi сприяти забезпеченню громадян оперативною та об'єктивною iнформацiєю. Член Асоцiацiї у своїх публiкацiях уникає неповноти або неточностi iнформацiї, якi могли б завдати моральної шкоди честi та гiдностi людини. Член Асоцiацiї поважає осiб, якi надають йому iнформацiю, не розголошує її джерел, за винятком вимоги суду.

Моральний обов'язок члена Асоцiацiї – пiдтримувати кopeктнi стосунки з колегами по Асоцiацiї та iншими професiйними журналiстами, допомагати їм у вирiшеннi професiйних проблем, виявляти солiдарнiсть з ними, коли вони зазнають утискiв та гонiнь, а також допомагати у фаховому становленні молодих журналістів, зокрема студентів альма-матер.

Звання члена Асоцiацiї нecумісне з:

∙  пiдготовкою для ЗМI брехливої iнформацiї;

∙  з одержанням платнi за поширення такої iнформацiї, або за приховування достовiрної;

∙  образою нацiональних, расових, етичних та релiгiйних поглядiв i почуттiв людей, пiдтримкою екстремiзму та тероризму;

∙  частковим чи повним привласненням чужих текстів, думок і творів, матеріалів.

Якщо ж член Асоцiацiї не зумисне оприлюднює неправдиву iнформацiю, в якiй перекрученi факти або ж завдано образ людинi, він зобов'язується у тому ж ЗМI визнати свою провину шляхом вибачення i виправлення помилок.

∙  сприяти змiцненню авторитету Асоцiацiї та факультету;

∙  виконувати рiшення та розпорядження opraнів управлiння Асоцiацiї, прийнятi у межах їх компетенцiї;

∙  не завдавати шкоди авторитету та майну Асоцiацiї;

Припинення членства в Асоцiацiї здiйснюється:

∙ за iнiцiативою члена на пiдставi письмової заяви;

∙ за iнiцiативою Правлiння Асоцiацiї, якщо дiяльнiсть членiв визнана такою, що суперечить Статуту Асоцiацiї, або шкодить Асоцiацiї чи ії авторитету, а також у випадку порушення ним Кодексу честi члена Асоцiацiї.

Члени Асоцiацiї не мають права вимагати повернення внесків, майна та iнших цiнностей, що переданi Асоцiацiї для здiйснення статутних цiлей та завдань, крім тих, що переданi тимчасово в користування, оренду, в якостi позики тощо.

 р/р Асоціації в Ощадбанку 26003301268151   МФО 325796    ЗКПО 35775491